Uw afspraak staat in de agenda

Wat fijn dat u uw medische keuring heeft geboekt bij SeneS Medical BV!

U bent van harte welkom op onze keuringslocatie. Zorg dat u tenminste 15 minuten van tevoren aanwezig bent. Mocht u te laat komen, dan kan het zijn dat uw afspraak vervalt. Bel in ieder geval altijd bijtijds, dwz minimaal 24 uur van te voren, om een afspraak te annuleren of op een andere datum en/of tijd in te plannen.
Ons telefoonnummer is 085 2500 414. Of stuur een mail naar afspraken@cbrk.nl.

 Wat moet u meenemen naar de SeneS rijbewijskeuring?

 • De verwijsbrief van het CBR, daarop staan de ZD codes.
 • Urine. U kunt bij uw apotheek een speciaal urinepotje halen. Thuis kunt u voordat u naar de keuringsarts gaat deze vullen. U hoeft niet nuchter te zijn voor de urinetest.
 • Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).
 • Bril of contactlenzen. Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeldt, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.
 • Legitimatiebewijs

Hoe kunt u betalen?

 • Klik in de link in uw email en betaal direct met Ideal.
 • Of maak het bedrag van de factuur over per bank op rekeningnummer: NL 66 INGB 0008 3363 70 t.n.v. Senes Medical BV te Oosterhout.

 

 

Hoe gaat de keuring in zijn werk?
De keuring bestaat uit een paar vaste elementen, te weten:

 • Bespreking vragenformulier
 • Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
 • Beoordeling psychische toestand (OPS Score: Oriëntatie en geheugen, Praktische vaardigheden, Sociaal en persoonlijk functioneren)
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Urine onderzoek (op suikerziekte)

Na afloop van de rijbewijskeuring
Aan het einde van de keuring stuurt de SeneS rijbewijs-keuringsarts uw keuringsverslag digitaal op naar het CBR. U hoeft dus niets meer te doen.

De uitslag

Wanneer het CBR uw Keuringsverslag heeft ontvangen, kunt u dit terug zien in uw MijnCBR mailbox. Inloggen kan met DigiD. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van het keuringsverslag. De verklaring van geschiktheid ontvangt u in uw MijnCBR mailbox als het CBR een mailadres van u heeft en anders per post.

Heeft u nog vragen? Bel 085 2500 414